Netáhnou vám kamna? Zkontrolujte si komín …

Pokud se každé rozdělání ohně v kamnech promění v dlouhý boj a ani po pracném rozdmýchání neprobíhá proces hoření tak, jak by měl, je nasnadě zkontrolovat stav komína. Právě komín odvádí spaliny z topeniště a svým tahem pomáhá efektivnímu spalování

Základem jsou správné výpočty

Na úvod trocha teorie. Komín může mít různé podoby a může využívat i různé materiály. Jeho hlavními částmi je plášť a vložka. Dutina, která prochází středem svislé stavby je průduch. Část, ve které se komín spojuje s kamny nebo kotlem, je pak sopouch.

I když stavba komína nepůsobí nijak složitě, přesto vyžaduje nutné znalosti a zkušenosti. Správně by měl být komín vysoký alespoň 4 m, musí přesahovat hřeben střechy. Průměr komína závisí na izolaci. Dobře izolovaný komín může mít průměr cca mezi 150 – 200 m, neizolovaný cihlový pak navyšuje průměr na 200 mm. Pokud bude komín širší, bude docházet k ochlazování spalin, tím se tah komína zhorší. Špatný tah způsobí i komín úzký.

Správný tah komína

Tah komína je v podstatě rozdíl tlaku uvnitř dutiny a tlaku z vnějšího prostředí. Ideální tah nastává, když je rozdíl mezi teplotou venku a uvnitř dutiny velký, proto je důležitá ona izolace spalinové cesty. „Chladný“ kouř bude z komína odcházet až násobě pomaleji. Stejně tak se vám bude „hůř topit“, pokud rozděláte oheň v kamnech v létě, za vyšších venkovních teplot.  Dobrý vliv na tah komína bude mít i jeho výška, která navíc odvede případný kouř dál do prostoru od domu.

Tah komína však mohou ovlivnit i nekvalitní práce, například špatně utěsněné spáry. Do spalinové cesty se bude dostávat vzduch zvenčí. Špatný vliv má také přílišné utěsnění domu.

Jak zkontrolovat tah?

Jednoduchý test vám pomůže odhalit špatný tah. Stačí otevřít komínovou klapku a roztápěcí klapku a zavřít spodní dvířka. Ideálně můžete přivřít i „dusivku“. Shora na rošt spustíte zapálený papír, třeba dvojlist novin. Plameny by měly z papíru začít ihned šlehat směrem do spalovací komory, směrem do komína. Pokud však budou plameny šlehat směrem do násypky a směrem k vám se vyvalí kouř, pak je třeba prověřit spalinové cesty. Pokud nasměrujete obyčejné zrcátko do vymetacího otvoru, měli byste vidět komínem až na oblohu.

Myslete na pravidelné kontroly!

Ale pozor, kromě laického zhodnocení musí veškeré opravy a kontroly musí provádět odborník!

Kontrolu a čištění spalinových cest je dokonce daná zákonem. U kotlů na pevná paliva je uložena s opakováním dvakrát ročně, musí ji vždy provádět odborná firma. První kontrola probíhá po sezoně, druhá těsně před novou. Samotná kontrola zabere půl hodiny. Kominíci používají speciální komínové kamery nebo endoskop. Na základě zjištěného stavu pak může kominík mechanicky odstranit usazeniny a nečistoty. Chemické přípravky jsou určené pro vysušení dehtu, který se pak odstraní mechanicky společně s dalšími pevnými látkami ze stěn spalinovodu. Komín by měl být v době kontroly chladný, aby měl kominík zaručen bezpečný přístup i komínovými dvířky a kontrolními otvory. Není důležité, jak často topíte. Kontrola není nutná pouze v případě, že byly od komínu odpojeny všechny spotřebiče a je chráněn proti spádové vodě.

Přejít nahoru