Jak napojit kamna na kouřovod

Kamna jsou skvělou volbou, a to nejen pro vytápění chaty nebo chalupy. Pro pořízení kamen mluví především cena topiva. Příjemná a důležitá jsou však také hlediska snadné údržby i okamžitého nástupu tepla. Kamna navíc můžete vybírat v pestré škále velikostí i designového zpracování, snadno tak vyberete přesně na míru. Jak však taková kamna napojit a uvést do bezpečného provozu?

Myslete na bezpečnost

Už při instalaci kamen je třeba myslet na bezpečnost provozu. Kamna nejsou lehkým zařízením, které byste mohli podle potřeby snadno posunout. Jako první musíte tedy velmi dobře vybavit podlahu pod kamny i v nejbližším okolí. Ideální jsou pevné nehořlavé materiály, nejčastěji se používá plechová deska nebo deska skleněná či keramická. Tato deska chrání nejen podlahu přímo pod kamny, ale i před odletujícími jiskrami. Práci vám ulehčí také při čištění topeniště. Kamna budou stát ideálně ve středu desky, od stěny musí být odstup okolo 20 cm. Pozor na hořlavé materiály, tedy nábytek nebo dekorace – tam je třeba mít odstup minimálně 40 cm.

Kamna, kouřovod, komín

Další důležitou starostí je zajistit komín odbornou revizí. Komín a kamna bude spojovat jedna roura – kouřovod. Tento spojovací článek by měl být dlouhý maximálně 2 – 3 m a po cestě jej může tvarovat oblouk. Ovšem pozor, kouř může odcházet plynule kouřovodem pouze s 2 – 3 oblouky v cestě. Při výběru kamen, jejich velikosti i umístění tak musíte včas myslet i na způsob a délku napojení. Do jisté míry můžete vše přizpůsobit, ale. Dlouhý kouřovod bude usazovat množství sazí, netěsnící odvodní hrdla zase přivedou kouř zpátky do místnosti. Tady opravdu nešetřete na kvalitních materiálech a dobře vše rozpočítejte.

Připojení kamen ke komínu

Návod, jak připojit kamna ke komínu sestává z několika kroků a působí poměrně jednoduše. První je třeba upravit plochu umístění a kamna ustavit na své stále místo. Po rozměření nad kamny vysekáte otvor do komína pro připojení kouřovodu. Pak přijde na řadu sada kouřovodu. Do připraveného otvoru první usadíte lemovací rouru. Do ní pak zasunete kouřovou zděř. Zde pozor, duté prostory se vždy vyplňují ohnivzdornou maltou. Místo, kudy se připojí konec kouřovodu ke kamnům je třeba oblepit těsnící páskou, ideálně ze skelných vláken. Koleno kouřovodu se nasazuje nejprve na kamna a pak do kouřové zděře. To je vše.

Důležitá je pravidelná údržba

Komín i kouřovod se samozřejmě postupně zanáší spalinami. Pravidelná údržba je tak nejen doporučená, ale vysoce žádoucí. Volný průchod spalin zlepšuje podmínky hoření a udrží i žádoucí kvalitu prostředí bez unikajícího zápachu kouře či nečistot. Komín by měl zkontrolovat a případně čistit kominík před každou sezonou. Důležité je dodržet při instalaci také platné právní předpisy a technické normy ČSN (provádění spalinových cest a připojování spotřebičů paliv).

Tedy v kostce, připojit kamna určitě zvládnete sami. Větší jistotu, a hlavně ušetřený čas i starosti budete mít s odbornou firmou. Odborná firma má nejen mnohonásobně větší profesní zkušenosti, ale také veškeré vybavení a materiál, který si vy budete muset pro jednu instalaci buď pořídit nebo půjčit. Rozhodněte sami, zda se nakonec navíc zaplacená práce nevyplatí víc?

Přejít nahoru