Jak často čistit a kontrolovat komín?

Jak často čistit a kontrolovat komín?

Co se stane, když vynecháte kontrolu a revizi komína? Zdánlivě nic, pokud se nic nestane. V případě požáru vám vynechaný dokument zablokuje jednání s pojišťovnou a výplatu náhrady škody. Co hůř, špatně průchozí spalinové cesty vás mohou stát zdraví a způsobí třeba otravu oxidem uhelnatým. Všemu se dá předcházet a poměrně jednoduše.

Revize komína

Revize komína a jeho případné čištění vás nemusí navíc stát víc než jeden telefonát a pár minut asistence při samotném úkonu řemeslníkem.

Revizi je nutné zajistit už ze zákona a zejména v případech, kdy měníte druh paliva nebo dokonce celý spotřebič. Například po výměně kotle na uhlí, přechodu na topení plynem apod. Revize je potřeba pokud připojíte nový spotřebič na nepoužívané nebo nově zřízené cesty. Například při pořízení krbu nebo kamen. Revize je vhod také v případě, kdy máte podezření na vznik trhlin, nebo jste řešili opravu komína nebo spalinových cest.

Kontrola

V běžném neměnném a bezporuchovém provozu vám stačí běžná kontrola. Ta sleduje, zda spaliny proudí komínem pryč, technický stav odpovídá bezpečnostním požadavkům a také zda v těsné blízkosti spalinových cest nejsou umístěny hořlavé materiály.

Termíny kontrol se liší podle používaného paliva, výkonu spotřebiče i na tom, jak často vytápíte.

Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3 × za rok

2 × za rok

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

do 50 kW včetně

Kontrola spalinové cesty

1 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

nad 50 kW

Čištění a kontrola spalinové cesty

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Přehledná tabulka kontrol a revize komínů zdroj: www.skcr.cz /  vyhláška 34/2016 Sb. 

 

Klid a jistota jsou k nezaplacení

Revizi i kontrolu komína musí vždy provádět odborník. Nenechte se zviklat sousedem, který tomu rozumí. Jeho slovo bohužel v rozhodné chvíli nebude k ničemu. Kominíka můžete oslovit na doporučení, ale také snadno najít v přehledném a ověřeném seznamu společenství kominíků, který autorizuje také Hospodářská komora ČR.

Cena revize se pak pohybuje v rozmezí od 1 000 – 2 500 Kč. Kontrola vyjde ještě levněji zhruba na 500 – 1 000 Kč. Navíc vám kominík může ihned doporučit případné opravy, čištění nebo další postup. A rovnou si s vámi domluví termín realizace. Tedy celá operativa vás opravdu nijak zásadně nezatíží. A ani nezdrží. Kromě nutné jistoty o bezpečném provozu vám třeba přinese i kousek štěstí navíc. Před topnou sezonou na něj proto nezapomeňte!

Přejít nahoru