Čištění a revize komínu

Ještě před začátkem topné sezony je třeba vyhradit si čas pro kontrolu a obnovení provozu vytápění. V závislosti na řešení se zajistí dostatečná zásoba topiva a úprava technické místnosti. Důležitá je revize kotle, neméně zásadní je také čištění a revize spalinových cest. S dostatečnou časovou rezervou můžete odhalit možná poškození a zajistit opravy. Během topné sezony se pak můžete spolehnout na perfektní odvod spalin a bezpečný provoz kotle, krbu i kamen.

Optimální odvod spalin a včasné opravy

Odborné firmy provádí čištění zároveň s revizí. Bez delší časové ztráty se postarají o veškeré potřebné úkony. Odstranění hrubých nánosů sazí a nečistot střídá pečlivé čištění, které může odhalit případné trhliny nebo poškození. Speciální inspekční kamera projde celou délku komína a dokáže pečlivě posoudit stav spalinových cest. Odborné vybavení zrychluje práci, může odhalit počáteční drobné nedostatky a předchází náročným pozdějším opravám. Nicméně zkušení řemeslníci dokážou posoudit a vyhodnotit stav komínu i běžnými prostředky.

Kontrola spalinových cest

Průběh kontroly se zaměřuje na bezpečné umístění kotle. Vyhovující technická místnost, případné uložení topiva, bezpečný průchod i odvětrání. Hodnotí požární bezpečnost a provozuschopnost komínu. Využívaný systém musí zajistit volný a bezpečný přístup ke komínu, jeho vymetacím, čistícím i kontrolním místům. Důležitá je kontrola spalinových cest v prostupu vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi. Vyšší nebezpečí požáru hrozí zejména v půdních prostorech nebo pod střechou.

Účinné vytápění domu i bytu

Vytápění pevným palivem – zejména provoz krbu nebo kamen je příznivou variantou. Okamžitý nástup tepla, jednoduchá obsluha a nízké náklady provází i příjemná atmosféra. Krby a kamna dokážou dobře navrženým systémem rozvádět teplo nejen v bezprostřední blízkosti, ale i do dalších místností. Čištění a odstranění spalin z topného zdroje i komínu obnoví původní funkce a zvýší účinnost topení. Přinesou větší pohodlí a lepší užitek. Největší důležitost má však revize z důvodu bezpečnosti.

Topný systém je nutné dokonale zabezpečit. Riziko vzniku a rozšíření požáru z otevřeného ohně je poměrně vysoké. Při špatném stavu odvodu spalin může provoz doprovázet i únik kouře. Předejděte nebezpečné situaci a věnujte pozornost odborné kontrole. Odbornou kontrolu a čištění může provádět pouze profesionálně vyškolená firma. Doporučujeme obrátit se na regionální subjekty, které pečlivé práci přidají i nezbytnou časovou flexibilitu a pohotové řešení v případě nutného zajištění oprav. Výhodou jsou také dostupné reference, které vám pomůžou vybrat spolehlivé zastoupení.

Přejít nahoru