Bezpečnostní zásady při používání krbových kamen a krbů

Krbová kamna a krby jsou oblíbeným zdrojem tepla a útulnosti v mnoha domácnostech. Při používání těchto zařízení je však nutné dodržovat některé bezpečnostní zásady, aby se předešlo nebezpečným situacím, jako jsou požáry, popáleniny nebo otravy oxidem uhelnatým. Následující článek poskytuje důležité informace o bezpečném používání krbových kamen a krbů.

  • Před zapálením ohně v krbu nebo kamnech se ujistěte, že jsou čisté a táhnou. Odstraňte popel, saze a jiné nečistoty z komína a kouřovodu. Zkontrolujte, zda je klapka komína otevřená a zda není ucpaná. Používejte pouze suché dřevo nebo certifikované brikety. Nikdy nepoužívejte papír, karton, plast nebo jiné hořlavé materiály, které mohou způsobit nadměrné kouření nebo jiskření.
  • Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi ohněm a okolními předměty. Udržujte minimálně metr volného prostoru kolem krbu nebo kamna. Neukládejte nábytek, koberce, záclony, hračky, oblečení nebo jiné hořlavé věci blízko ohně. Používejte ochrannou mřížku nebo skleněné dveře, aby se zabránilo vypadávání žhavých uhlíků nebo jisker. Neopouštějte oheň bez dozoru a uhasujte ho před spaním nebo odchodem z domu.
  • Zajistěte dostatečné větrání prostorů, kde jsou krb nebo kamna. Oheň spotřebovává kyslík a produkuje oxid uhelnatý, který je jedovatý a neviditelný plyn. Pokud se hromadí v uzavřeném prostoru, může způsobit bolesti hlavy, závratě, mdloby nebo smrt. Proto je důležité mít v místnosti dostatek čerstvého vzduchu a instalovat detektory oxidu uhelnatého. Pokud cítíte některé z příznaků otravy oxidem uhelnatým, okamžitě opusťte prostor a vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Dodržujte pravidla požární bezpečnosti a mějte po ruce hasicí přístroj. I když dodržujete všechny bezpečnostní zásady, může dojít k nehodě nebo neočekávané situaci, která vyvolá požár. Proto je dobré mít v blízkosti krbu nebo kamna hasicí přístroj vhodný pro hoření pevných látek. Také se ujistěte, že máte funkční detektory kouře a plán úniku v případě požáru. Pokud dojde k požáru, nepanikařte a postupujte podle pokynů hasičů.

Krbová kamnakrby mohou být skvělým doplňkem vašeho domova, pokud je používáte správně a bezpečně. Doufáme, že tento článek vám pomohl získat užitečné informace o bezpečnostních zásadách při používání těchto zařízení. Přejeme vám mnoho příjemných a teplých chvil u ohně.

Přejít nahoru